EN

משולחן למזוודה

תיעוד יהדות צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה ואחריה

זהות במזוודה
מה לוקחים אנשים העוזבים את ביתם ואת ארצם? בצרורותיהם גם תמונות המשקפות את מבט היחיד, זיכרון לחיים שהיו ואינם עוד. התמונות שהוכנסו בחופזה למזוודת הנדודים בצוק העתים משקפות את היחיד והיחד, את החיים שהיו עד לרגע העזיבה. הצצה למרחבים האישיים והציבוריים של היהודים בארצות האסלאם ובאיראן שהותירו אחריהם עולם ומלואו.
זהות במזוודה
הצצה למרחבים האישיים והציבוריים של היהודים בארצות האסלאם שהותירו מאחוריהם עולם ומלואו. התמונות שהוכנסו בחופזה למזוודת הנדודים משקפות את הפרט והקהילה, החיים שנותרו מאחור.

בשיתוף ארכיון יד בן צבי, והמשרד לשיוויון חברתי

אוצר
גיא רז

תוכן
תמר פוקס, אפרת תוסיה -כהן, מכון בן צבי

לוגו של וואטסאפ