EN

מתיאס ברשלר ומוניקה פישר | הפנים של שינויי האקלים

הסברים על שינויי האקלים והתחממות כדור הארץ מלווים לרוב בנתונים מדעיים, גרפים, השערות ותחזיות. אך שינוי האקלים כבר נמצא כאן באופן חד וברור, ויש לו פנים אנושיות. חייהם של בני אדם ברחבי העולם כבר הושפעו משינויי האקלים, שמתבטאים בין השאר בעליית טמפרטורות, המסת קרחונים, עליית מפלס פני הים ותדירות תכופה יותר של אירועי אקלים קיצוניים. אלו מובילים לתופעות שונות ברחבי העולם כגון מדבור, המלחת מים מתוקים ושינויי עונות, המשפיעים על הצמחייה, בעלי החיים ועל מקור הפרנסה וחייהם של מיליונים ברחבי העולם.
הצלמים מוניקה פישר ומתיאס בראשלר יצאו למסע חוצה יבשות בשש עשרה מדינות ברחבי הגלובוס, ותיעדו אנשים שחייהם הושפעו משינויי האקלים. הם צילמו וראיינו אותם וסיפרו את סיפוריהם האישיים. מסע זה נערך בשנת 2009. מאז, המשיך העולם להתחמם ולהשתנות לנגד עינינו. המקומות שאותם צילמו נראים היום אחרת, וחלקם כבר אינם מאפשרים את המשך החיים שהתקיימו בהם. כך למשל, לפני שנה החלו תושבי הכפר ניוטוק שבאלסקה לעזוב את כפרם, שנחשב ליישוב הראשון שמפונה עקב שינויי האקלים.
בדומה לפערים כלכליים, קיימים גם פערים אקלימיים בין אוכלוסיות שונות. האנשים המושפעים ביותר מהתחממות כדור הארץ הם אלו שחיים קרוב לטבע, ועל פי רוב עניים וחסרי השפעה על מהלכים פוליטיים-כלכליים-גלובליים שמובילים להתחממות. בה בעת, אלו שטביעת הרגל הפחמנית שלהם היא הגדולה ביותר הם לרוב עירוניים עשירים שאינם מושפעים משינויי האקלים, בינתיים.

 

בשיתוף שגרירות שוויץ בישראל

 

 

 

 

מציגים:
מתיאס ברשלר ומוניקה פישר

אוצרת:
יערה רז חקלאי

לוגו של וואטסאפ