EN

נוער בשירות מבחן באר שבע

שירות המבחן הוא שירות טיפולי-סוציאלי הפועל במסגרת האגף לנוער וצעירים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. מטרותיו לאבחן, לטפל ולהדריך קטינים עוברי חוק והוריהם לטובת מניעת הישנות עבירות ויציאה ממעגל הפשיעה. בתערוכה מוצגות תמונות שצילמו נערים בדואים מהנגב במהלך השתתפותם בפעילות בשירות מבחן לנוער בבאר שבע.
* הפעילות התאפשרה בזכות התמיכה הנדיבה של חברת אדמה.

שם הקהילה: נוער בשירות מבחן באר שבע
שם המנחה: סיהאם חאמד
שמות הצלמות.ים: חסוי.

 

לוגו של וואטסאפ