EN

נטע דקל | ילדים של החיים

ילדים בכל העולם הם ההשתקפות האמיתית של התרבות והסביבה שבה הם חיים. הם תמימים, והם יפים. היופי אינו אבסולוטי, אלא נקבע אך ורק לפי אמות המידה המקומיות. אני מציג ילדים מרחבי העולם במיטבם – יפים ומטופחים ובעיקר, אמיתיים. היופי שלהם הוא בעיני המתבונן, ובהרגשתו הפנימית.

מציג:
נטע דקל

אוצרת:
כנרת פלטי

לוגו של וואטסאפ