EN

ארצות שבורות

פאולו פלגרין, צלם יליד איטליה וחבר סוכנות מגנום, יציג את הפרויקט החדש
שלו ארצות שבורות – מחקר מקיף על המזרח התיכון, שבו הוא מתחקה אחר
שורשי האביב הערבי עד למשבר הפליטים העולמי.

בשיתוף המכון האיטלקי לתרבות

אוצר
אייל לנדסמן

משתתפים
פאולו פלגרין

לוגו של וואטסאפ