EN

המרכז החינוכי גהה

המרכז החינוכי גהה.

תערוכת צילום תשע"ח.

בהנהלת נועה עופר.

המרכז החינוכי גהה הינו בית ספר רשמי הנמצא בפיקוח משרד החינוך מחוז ת"א ופועל במסגרת חטיבת הילדים והנוער של המרכז לבריאות הנפש גהה.
אוכלוסיית התלמידים המאושפזים מטופלת בשלוש מחלקות במקביל שתי מחלקות נוער גילאי 12-18 ,ומחלקה לגלאי 3-7..
במרכז החינוכי מתקיים מודל הפועל עפ"י חוק חינוך לילדים מאושפזים, תשס"א.
לכל תלמיד נבנית תכנית חינוכית טיפולית אישית המותאמת ליכולותיו וצרכיו לפי אמות המידה של משרד החינוך במטרה לקדמו ולהכשירו לשילוב בקהילה באופן מיטבי.
קבוצת הצילום הינה חלק מהתוכנית החינוכית המטפחת חזקות וכלים להבעה וביטוי אישי באמצעים אמנותיים.
התמונות מלוות בטקסטים שכתבו בני הנוער ששאבו השראה לכתיבה מהתבוננות וביטוים באמצעות מילים ויצירת שירים פרי עטם.

אוצרת
טלי מאייר

מתנדבות
מתנדבות: מירי נגלר, דבי מורג

לוגו של וואטסאפ