EN

סיוע ופיתוח ישראלי ברחבי העולם | סיד ישראל

האגודה לפיתוח בינלאומי – סיד ישראל היא ארגון הגג של הקהילה המקצועית הישראלית בתחומי הסיוע ההומניטרי והפיתוח הבין-לאומי, וחברים בה ארגוני חברה אזרחית, חברות פרטיות, משרדי ממשלה, מוסדות ממלכתיים, יועצים, חוגים אקדמיים ועוד.
סיד פועלת ליצירת סביבה מקצועית מסייעת, המבוססת על החלפת ידע וניסיון, יצירת מפת דרכים ברורה לעשייה ישראלית בעולם, חינוך והכשרות, פיתוח מקצועי חוצה מגזרים, וכן להגברת המודעות לנושא בקרב הציבור הרחב ומקבלי החלטות.
לפי תפיסת הארגון, לעשייה מקצועית ולמעורבות ישראלית בעולם המתפתח יש חשיבות כלכלית, דיפלומטית, מוסרית וערכית.
התצלומים המרכיבים את התערוכה מציגים מגוון רחב של פעילות ישראלית בעולמות הסיוע ההומניטרי והפיתוח הבין-לאומי, בתחומים של חקלאות, בריאות, חינוך, חוסן קהילתי ועוד. הצילומים מראים את עבודתם המגוונת והמשפיעה של ארגוני החברה האזרחית הפועלים במדינות אפריקה, אסיה ואמריקה הלטינית, שמחוללים שינוי באמצעות שילוב של ידע, טכנולוגיה, השקעות וניסיון מקצועי. תערוכה זו נותנת במה לפעילות הרחבה והמשמעותית של ארגוני הסיוע ההומניטרי והפיתוח הבין-לאומי הישראליים, ומעלה על סדר היום הציבורי את העשייה הישראלית המגוונת במדינות מתפתחות בקביעות ובעיתות חירום.
סיד ישראל נתמכת על ידי קרן פירס, קרן משפחתית בריטית ויהודית, המאמינה בבניית שותפויות ארוכות טווח ועוסקת בגיבוש ערכי זהות ואזרחות חיוביים בבריטניה, בישראל וברחבי העולם. הקרן מתמקדת באימפקט החיובי שסיד ישראל ושותפיה יכולים ליצור עם האנשים שהכי זקוקים לארגון ובשבילם.

תמונה עליונה: קלאודיה דורון

התערוכה בשיתוף סיד ישראל

לוגו של וואטסאפ