EN

עבר מתמשך

עבר מתמשך – ילדות חגיגה והגירה בתל אביב

 

ל׳קרן קימת לישראל׳ אוסף נדיר של תצלומים המשקפים מעל 110 שנות צילום ארץ ישראלי. בתערוכה זו חושף ארכיון הצילומים של קק"ל רגעים בתולדות העיר העברית הראשונה אשר צולמו בתחילתה של המאה ה-20. בהשראת התצלומים הללו מקיימות שלוש צלמות עכשוויות דיאלוג העוסק בשלושה מוטיבים שונים: מאשה קושניר עם הילדות, אדווה רז עם .החגיגה וטלי מאייר עם ההגירה. בעבודותיהן הן מציגות את נקודת מבטן ופרשנותן האישית לשלושת הנושאים הנבחרים.

טלי מאייר, מאשה קושניר ואדווה רז הן שלוש צלמות אשר יצרו עבודות חדשות במיוחד לתערוכה זו בעקבות מפגש שלהן עם תצלומים מתוך ארכיון הצילומים של ׳קרן קימת לישראל׳. בתערוכה מוצג הדיאלוג בין צילומי העבר המציגים רגעים מתל אביב הקטנה של ראשית המאה ה-20 ובין המבט האישי העכשווי של כל אחת מהצלמות.

אוצר
יובל כספי

משתתפות
אדווה רז, טלי מאייר ומאשה קושניר

לוגו של וואטסאפ