EN

עיר, סביבה, אנשים, אני | אנוש

מרכז אנוש "בשותף הרצליה" מקיים זו השנה הרביעית פעילות בשפת הצילום. העבודה נעשית על פי המתודה של PHOTO IS:VOICE. במפגשים צופים המשתתפים ביצירות של צלמים שונים, מעלים נושאים ובעקבותיהם יוצאים לסיורי צילום מעשי סביב המועדון וברחבי העיר.
בחודשים האחרונים התמקדנו בנושא "יחסים" ובחנו את עצמנו אל מול הסביבה האורבנית שבה אנו חיים ופועלים.

מנחה: אמיר דורי

בחסות עמותת אנוש

לוגו של וואטסאפ