EN

עלה נגב | נחלת ערן

מזה שלוש שנים מגיעה מנחה מתנדבת לכפר השיקומי עלה נגב נחלת ערן למפגש צילום עם הדיירים. הצילום מתבצע באמצעות אייפדים ובסיוע בנות שירות לאומי מהכפר. בשנה החולפת אף הוכשרו שלוש דיירות בכפר לשמש כ"צלמות הבית", אשר מציגות חלק מן התצלומים שלהן בתערוכה.

מנחה: אילנה שילת

התערוכה התאפשרה בזכות תרומתו הנדיבה של מר בריאן ג'ופה ובחסות עלה נגב נחלת ערן

לוגו של וואטסאפ