EN

עמותת אנוש

עמותת אנוש הוקמה ב 1978 במטרה לסייע למתמודדים עם מוגבלות נפשית.
התערוכה היא אירוע שיא בפעילות השנתית בשפת הצילום, שמתקיימת כבר חמש שנים בשיתוף אנוש. המפגשים כוללים שיחות, צפייה באומני צילום ובעיקר יציאה לצילומים. העבודות הן תוצר של התהליך ופותחות לנו פתח אל עולמם של מתמודדי הנפש והמציאות המורכבת איתה הם מתמודדים.
* הפעילות התאפשרה בזכות התמיכה הנפלאה של עמותת אנוש.

סניפי אנוש המשתתפים בתערוכה:
הרצליה, ירושלים, נתניה, עפולה, תל אביב ורמלה.
שמות המנחים: אמיר דורי – מנחה ורכז הפעילות, דורית מור נוריאל, שי מנדל לוברניצקי, שושנה גנז, צח נויסבאום ויעל גרנות.

שמות צלמות.ים:
אביטל, איילת, איתן, אמיר, גל, יואב, יניב, ירוס, לאה, לירון, מאיה, נחום, סיגל, עדי, שי, שרית.
אוריה, איתי, דורון, יותם, נ', נחום, צוריאל, ש'.
שרי, עדי, אורי, מאיר ושי.
אורית, ישי, לאה, נ', עותמאן.
בר, מאור, תומר, אורי.
יוסי, יפה, מאיר, ברטה, ניר, שולה, צהלה, אסנת, אסנת, עומר, תמרה, איתן.

לוגו של וואטסאפ