EN

בלא גוף | תערוכה קבוצתית

נהוג לומר שהבגד מגדיר את האדם, אך הוא הרבה מעבר לכך. הבגד הלא "מאוכלס" אינו אלא שריד לנוכחות עבר של בן אנוש, בדומה למשל הכיסא הריק. כשהוא מוצג בראש חוצות הבגד מגדיר בעיקר את סביבתו ומעמדו של האדם. הצלמות עתליה כץ, דבי מורג ואורה סתר מציגות, כל אחת בנפרד, צילומים המתייחסים לבגד ומשמעותו בארץ ובעולם.

אוצר: ד"ר ניסן פרז

לוגו של וואטסאפ