EN

פוטו אג׳נדה

פוטו אג׳נדה הוא אתגר צילום שמטרתו לעודד את הקהל הרחב לממש את זכותו להביע מחאה באמצעות מדיום הצילום. האתגר נערך ברשתות החברתיות במהלך חודש הצילום החברתי, ינואר 2022, ועסק בנושא E-Motion: תנועה (או היעדר תנועה), רגש והקשר ביניהם.

הזוכה במקום הראשון: קייט קוטסבול

חרדה.
זוהי תחושתי הגורפת בימים האחרונים. אני חלק מכוכב הלכת עליו אני חיה. אני חלק ממדינתי. אוקראינה, מבקשת להיות חופשית, ליצור ולייצר, ולא להרוס.

קייט קוטסבול

לוגו של וואטסאפ