EN

צ'מה סלבנס | מחכות

צצ'מה סלבנס תיעד במשך שמונה שנים את הזנות בצידי הכבישים שלאורך חוף הים התיכון בספרד. מטרתו לא הייתה לספר את סיפורן האישי של הנשים, אלא לספר על תופעה רחבת היקף. סלבנס מבקש להעלות על סדר היום בעיה פוליטית שלא מדברים עליה, ושהשתיקה סביבה גורמת לנשים להיות חלק מהנוף, להיות שקופות. 'מה סלבנס תיעד במשך שמונה שנים את הזנות בצידי הכבישים שלאורך חוף הים התיכון בספרד. מטרתו לא הייתה לספר את סיפורן האישי של הנשים, אלא לספר על תופעה רחבת היקף. סלבנס מבקש להעלות על סדר היום בעיה פוליטית שלא מדברים עליה, ושהשתיקה סביבה גורמת לנשים להיות חלק מהנוף, להיות שקופות.

____

צילומי הנוף של צ'מה סלבנס מתעתעים. במבט ראשון הם יפים ופסטורליים, אפילו פואטיים. בעין בלתי מזויינת ניתן לחשוב שמדובר בצילום מטיילים תמים או ברגע יומיומי כפרי שקט. אך משהו מטריד עולה מהם. מה עושות בחורות בצידי הכביש המהיר? התשובה ברורה לכל מקומי. תופעת הזנות בצידי הכבישים נפוצה בכל רחבי ספרד. בשנת 1995 הועברה רפורמת אי-הפללה על זנות בספרד, ועל אף שסרסרות ובתי בושת אינם חוקיים, אין רגולציה על זנות.
הסדרה משחק ההמתנה 1 החלה כמשימה עיתונאית והפכה לפרויקט שנמשך שמונה שנים. סלבנס, צלם קטלוני שמצלם מזה כמה עשורים לאורך קו החוף הים-תיכוני של ארצו, התבקש לצלם שני צילומים עבור כתבה לעיתון מקומי העוסקת בזנות. ההחלטה הראשונה שלו הייתה לשמור על מרחק שלא יאפשר לזהות את המצולמות – למען פרטיותן ועתידן, ולמען הביטחון שלהן ושלו. הוא ביקש לצלם אותן כנשים ולא כזונות. בחירה נוספת הייתה לצלם בתאורה שלא תאפשר מסתורין או ארוטיקה. אור השמש הקשה מדגיש את האזור השומם ואת שבריריותן של המצולמות, ומשקף כי התופעה מתרחשת לכל אורך שעות היממה. הבחירה השלישית הייתה לצלם את רגע ההמתנה.
בחירות אלה הובילו לעבודות חריגות בנוף הצילום של אנשים בשולי החברה. אלה אינם פורטרטים ישירים ובלתי אמצעיים, וגם לא צילומים של היעדר המעיד על מה שהיה ויהיה ומה שאינו נראה. במקום המרחב העירוני בו לרוב מצולמות זונות, הצילומים של סלבנס הם צילומי נוף בפורמט רוחבי. סלבנס רצה לספר על התופעה רחבת ההיקף, להדגיש את ההקשר, את המקום בו הדברים קורים, ולא לספר את סיפורה האישי של אישה מסוימת. הוא מבקש להעלות על סדר היום בעיה פוליטית שלא מדברים עליה. על ידי הצילום הוא קורע את השתיקה שגורמת לנשים האלה להיות חלק מהנוף, להיות שקופות.

התערוכה בשיתוף שגרירות ספרד

מציג:
צ׳מה סלבנס

אוצרת:
יערה רז חקלאי

לוגו של וואטסאפ