EN

קבוצת רקפת רמת השרון

קבוצת רקפת היא עמותה שהוקמה כמענה לצרכי ספורט חברה ותרבות לספורטאים צעירים בעלי צרכים מיוחדים. הפעילות החברתית של הקבוצה השנה כלל הנחייה במסגרת שלוש קבוצות PHOTO IS:VOICE במועדון ה"כבריה" ברמת השרון.
מדי שבוע הפגינו המשתתפים התלהבות רבה לשימוש בשפת הצילום כדרך להביע את רגשותיהם.

מנחים: אנהאר חג' יחיא, חביבה לבקוביץ, מיכל טהורי, צח ניסנבאום, טל נחום, מיכל שריב, הילה בורג, סימון שפאק ספרא
רכזת: דלית שחם

בחסות עמותת רקפת

לוגו של וואטסאפ