EN

קהילה בהמתנה | ביתא ישראל, אתיופיה

בשולי אדיס אבבה, מאחורי שער ברזל ישן, חיה בדלות גדולה קהילת יהודים הממתינה שנים רבות בתשוקה לעליה לארץ. החשיפה למצוקתם הקשה הניעה אותנו להפעלת סדנת PHOTO IS:VOICE במטרה לאפשר להם להשמיע את קולם באמצעות שפת הצילום. ההתרגשות הייתה גדולה והרגשות העזים צפו ועלו בשיח שנוצר סביב התמונות שצולמו על ידי המשתתפים.

מנחים: ד"ר רבקה הלל לביאן, אורן לבון, אייל לנדסמן ויצחק גורן

לוגו של וואטסאפ