EN

קובה האחרת | ג'אן-פרנסואה בושאר

בשנים האחרונות הצטלבות בלתי צפויה של נסיבות גלובליות ומקומיות הפיכה רוח חיים חדשה בתרבויות היצירתיות האלטרנטיביות של קובה. בשל הסגרים הקפדניים בתקופת הקורונה, מעטים זכו להתוודע לרנסנס התוסס הזה. ״קובה האחרת״ מציגה זווית מעוררת השראה של קובה, מנוגדת לתיאור הקלישאתי המקובל של המדינה. סדרת צילומים זו מהווה מפגש בין צילום דוקומנטרי ליצירה קולנועית קונספטואלית. בגישתו התיעודית, בושאר ניגש לפרויקט זה במטרה לחשוף אמיתות חברתיות תוך שמירה על זכותו הסובייקטיבית להחדיר לדימויים נרטיבים מובנים. תוך שהוא טבוע עמוק בתרבות הנגד הקובנית, הוא שיתף פעולה עם המצולמים כדי לחזות יחד כיצד לשקף בצורה הטובה ביותר את אורח חייהם האלטרנטיבי ואת האתוס התרבותי שלהם.

לוגו של וואטסאפ