EN

קלאבהאוס גלים, חיפה

קלאבהאוס "גלים" חיפה הוא קהילה המורכבת מחברים (אנשים שחוו משבר נפשי בחייהם) ואנשי צוות, העובדים בשותפות מלאה למען השגת מטרות קהילתיות, מימוש פוטנציאל ומטרות אישיות של חברי הקהילה.
PHOTO IS:VOICE מאפשרת לחברים להיחשף לכלי נוסף להצגת רגשות, מחשבות והשקפת עולם בעזרת העדשה.

מנחה: מיכל שהם שביב

בחסות קלאבהאוס גלים, חיפה

לוגו של וואטסאפ