EN

רשמי מלחמה | מוניב תיים

החיים בזמן מלחמה מקבלים משמעות אחרת כאשר כל מה שנתפס כנורמלי נעלם. אי אפשר להכחיש את מציאות המלחמה, ובכל זאת יש כאלו הנחושים להתעמת עם המרירות של המלחמה בעזרת תקוותם ורצונם לחיות. פרויקט זה ממחיש את מאמצי האוכלוסייה האזרחית להפוך את המלחמה בשטחים הכבושים במזרח גאוטה, סוריה, לנשכחת, לאחר שהמקום היה נצור תחת כוחות ממשלת סוריה במשך למעלה מתשע שנים. הכיבוש הגיע לסופו בתמיכת כוחות רוסיים, כאשר המשטר הסורי הוכרח ליישב מחדש תושבים לאחר חודשים של הפצצות. אלפים נהרגו והאזור נותר הרוס לחלוטין.

منيب تيم
تركيا
سجلات الحرب
2018 – 2020

לוגו של וואטסאפ