EN

שֶׁמֶשׁ לֵאָה שֶׁל אַחַר הַצָּהֳרַיִם | ג'ני רפלסון

שלושה דורות של הגירה וצלמת שמתבוננת בהם דרך צמחייה. הצלמת ג'ני רפלסון מציגה סדרת תצלומים המשקפת מצבי הגירה שונים. התצלומים חושפים את מערכת היחסים של הצלמת ושל בני משפחתה עם הצמחייה המקומית באמצעות מניפולציות שונות שהיא מבצעת בצמחים הלקוחים מנוף ילדותה מגינת השיכון הישראלית.

התערוכה בחסות ArtLink

לוגו של וואטסאפ