EN

שותפים לדרך, באר שבע

עמותת "למרחב", הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול ועיריית ב"ש חברו יחדיו להפעלת תכנית ייחודית וארוכת טווח, שמטרתה ללוות צעירים בסיכון ללא עורף משפחתי, בכדי להבטיח השתלבותם במשק הישראלי כאזרחים שווי הזדמנויות. בפעילות למדו הנערים את שפת הצילום וחקרו את המרחב באמצעות מצלמות.
* הפעילות התאפשרה בזכות התמיכה הנדיבה של חברת אדמה.

שם התערוכה: מבעד המצלמה
שם המנחה: שיר רוזנבלט
שמות צלמות.ים:
נטלי אמינב, עמית בן שיטרית, קים בן סימון, נתנאל וואסה, יאן לביקוב, יולי סיבוני, קים קניג וריקי.

לוגו של וואטסאפ