EN

שלוש צלמות | תערוכה קבוצתית

בעוד שציפורה דוד מצלמת דיוקנאות של חברי וחברות משק בצעירותם בקהילה קיבוצית אחת בעמק יזרעאל, עליזה אורבך מצלמת את דור המייסדים בקיבוצים ובמושבים שונים בגיל הגבורה. כמו דוד ואורבך, גם לואיז שרודר מגיעה מתרבות אירופית ומציעה מבט עכשווי "מבחוץ" על סיפורו של דור. בכך מוגשת לצופים בתערוכה קפסולת זיכרון חזותית של ההתיישבות העובדת ושל ההיסטוריה של הצילום המקומי מנקודת מבט נשית.

אוצר: גיא רז
אמניות: ציפורה דוד, עליזה אורבך ולואיז ושרודר

צילום עליון: ציפורה דוד

צילומי עליזה אורבך באדיבות
אוסף קרן לוין לאמנות ישראלית The Levin Foundation Collection.

צילומי ציפורה דוד
באדיבות משפחת הצלמת, ארכיון עין חרוד מאוחד ומוזיאון בית שטורמן

עבודת לואיז שרודר
באדיבות האמנית

לוגו של וואטסאפ