EN

תרזה ג'יאניקו | Talking about Images

מחקרה של תרזה ג'יאניקו מטיל ספק בערך התיעודי של הצילום באמצעות תהליך המרכיב את המציאות מחדש. תהליך העבודה שלה בנוי ממספר שלבים המולידים סידור חדש ומרובד: היא בוחרת את מושאיה, מדפיסה אותם, מרכיבה אותם על קרטון, מארגנת אותם בצורת דיורמה, מצלמת אותם מחדש ואז מדפיסה אותם שוב, בגדלים שונים.

_____

מחקרה של תרזה ג'יאניקו מטיל ספק בערך התיעודי של הצילום באמצעות תהליך המרכיב את המציאות מחדש. תהליך העבודה שלה בנוי ממספר שלבים המולידים סידור חדש ומרובד: היא בוחרת את מושאי הצילום שלה, מדפיסה אותם, מרכיבה אותם על קרטון, מארגנת אותם בצורת דיורמה, מצלמת אותם מחדש ואז מדפיסה אותם שוב, בגדלים שונים. במקום ליצור דימוי אשלייתי מושלם, השימוש בפרספקטיבה דווקא חושף את אשליית הייצוג בעולם בלתי יציב ומסוכן.
הדימויים המוצגים בפסטיבל מתחילים כרישומים של סצנות דמיוניות, שהאובייקטים בהם נבחרים מתוך מאגר דיגיטלי גדול שנבנה לאורך השנים האחרונות.
בין האלמנטים השונים אין קשר ברור, אלא הם נבחרים רק בהתאם לצרכי הקומפוזיציה.

בשיתוף המכון האיטלקי

 

מציגה:
תרזה ג'יאניקו

אוצרת:
מיה ענר

לוגו של וואטסאפ