EN

Beauty Matters | תערוכה קבוצתית

"יש משהו מטורף בתרבות שבה יופי כערך הופך לדבר שנוי במחלוקת".
(פיטר שיילדהל, מבקר אמנות, הווילג' וויס)
הצלמים המוצגים בתערוכה זו מבקשים להביע יופי וליצור תצלומים שבאורח פלא מצליחים לחמוק מכל תיווך "ממוסד" ולרקום מערכת יחסים ספונטנית ובלתי אמצעית עם הצופה.

אוצר: מתי קרפ
אמנים: זאב קירשנבוים, יואל כץ, דינה בווה, אלי מתיתיהו, קובי פייגנבאום, רבקה גלעד, אילן כהן, אורן לבון, יצחק גורן

לוגו של וואטסאפ