EN

Daddy | עברי לידר

עברי לידר מציג מיצב המורכב מצילומים שצילם בדירת אביו מיד לאחר פטירתו לפני כשבע שנים.
לידר מאלץ את הצופה להתאמץ ולהתבונן בצילומים, המסתתרים בתוך מבנה סגור, דרך חורי הצצה.
אלה מוצגים בשילוב תמונות שצילם בשנתיים האחרונות אשר מוסיפות מימד חידתי למיצב כולו, בניסיון של הצופה לקשר בין המוצגים.

אוצרת: מיה ענר

לוגו של וואטסאפ