EN

ג'ונס בנדיקסן | הברית האחרונה (2020)

הפסוק שחותם את הברית החדשה, המנבא את חזרתו של ישו, הוא עדיין אחד המשפטים המכוננים בהיסטוריה האנושית. חיפוש גוגל מהיר מעלה שהוא כבר מהלך בקרבנו. בסדרה הבשורה האחרונה, מצלם בנדיקסן שבעה אנשים ברחבי העולם שמצהירים כי הם המשיח התנכ"י שקם לתחייה.
במשך שלוש שנים, החל מ-2014, הוא ביקר פעמים רבות את הטוענים למשיחיות המודרניים הללו בקהילותיהם ברחבי העולם. תוך אימוץ תפקיד שליח צלם עבור הטוענים למשיחיות, בנדיקסן מזמין את הצופים לדמיין כל אחד מהם בתור "האחד". בעוד שסיפורו עוסק בטוענים למשיחיות, עיסוק העל של בנדיקסן הוא במנגנוני הדת והאמונה עצמם.

בשיתוף שגרירות נורבגיה בישראל

אוצרת:
מיה ענר

לוגו של וואטסאפ