EN

LONG LOST

התערוכה Long Lost מורכבת משש תערוכות יחיד קטנות של שישה צלמים עכשוויים, העוסקים בנושאים של זהות, זיכרון ופנטזיה. למרות שהצלמים הם בני דורות שונים, מגיעים ממדינות שונות ועוסקים במגוון ז'אנרים – מצילום דוקומנטרי היסטורי, דרך צילום דוקומנטרי אישי ועד לצילום מבוים ועוד – מקבץ התערוכות כמכלול מעלה תמונה מגובשת ומרתקת של הנושאים המעסיקים את העולם המערבי כיום.
בשיתוף עם מכון לתרבות רומניה, שגרירות אוסטריה, שגרירות נורווגיה, מכון לתרבות רוסיה, שגרירות קנדה ומכון לתרבות פולין.

אוצרת
מיה ענר

משתתפים
Andrei Pandele, Daniel Gebhart de Koekkoek, Elin Høyland, Evegina Arbugaeva, Laura Letinsky, Weronika Gesicka


לוגו של וואטסאפ