EN

#MeToo | דינה אוגנובה

המודעות הציבורית לאלימות במשפחה והטרדה מינית בגאורגיה נמוכה ביותר. האמנית דינה אוגנובה מאמינה שתחושת בושה לאור מהמחשבות שלנו, כמו גם של הקורבנות עצמם, עשויה להיות הסיבה לקושי של החברה להבין את הבעיה והאיום העומדים בפנינו. אוגנובה, העומדת מול שתיקה קולקטיבית במדינתה, החליטה להציף את הנושא האקוטי באמצעות יצירותיה, דרך ליווי הקורבנות ששיתפו את סיפורן, הביאו אותה למקומות שבהם קרו המקרים והציגו בפניה את הבגדים שלבשו באותה עת. בעוד פניהן של המצולמות מוסתרים, על מנת להגן עליהן מהשלכות החשיפה, מוכנה האמנית להישיר את מבטה ולדבר על הנושא ללא בושה.

دينا اوجنوفا
جورجيا
#MeToo
2015-2021

לוגו של וואטסאפ