EN

REACTION

הפרויקט ״ Reaction” בוחן את תגובותיהם של מצולמים כאשר הם מאזינים לצלילי תפילה מוסלמית, נוצרית ויהודית. הפעולה נערכה בסמוך לעיר העתיקה של ירושלים, במקום המהווה את תמצית ההוויה הבין דתית. התוצאה היא סידרה של ״דיוקנאות-וידאו״ אנכיים בעלי פסקול זהה, המציגים את התגובות השונות.

מציגה
דפנה טל

לוגו של וואטסאפ