EN

Remain | ג׳פרא אבו זולוף

הסדרה Remain מורכבת מצילומים ועבודות וידאו הממשיכות את עיסוקה של האמנית בהיסטוריוגרפיה מקומית מנקודת מבטה האישית. בעבודותיה מתועדים חלקי מבנים נטושים בשכונת ואדי סאליב בחיפה, המהווים סמל עירוני לגירוש התושבים הפלסטינים מהעיר בשנת 1948. אבו זולוף בוחרת להתמקד בפרטי המבנים – שכבות הצבע, הסדקים, העשבים השוטים – המוצגים כשרידים מפוארים מנותקים מהקשרם. על האבנים שנאספו מבוצעות פעולות המאזכרות את אלו שנעשות על פריטים ארכיאולוגיים. גם פעולת הליקוט מהווה אקט פוליטי מאחר ולצמחי הזעתר והעַכּוּבּ חשיבות אינהרנטית במטבח ובזהות הפלסטיניים. פעולות הליקוט והתיעוד של אבו זולוף מהוות מנגוני הנכחה אל מול המחיקה המתמשכת של ההיסטוריה והתרבות הפלסטינית בחיפה ומחוצה לה.

فَرْز (פארז), 2021, וידאו, 34:00 דקות
(فَرْز פארז: למיין/לברור, להפריד מהשאר, להבדיל מהשאר על ידי הערכה.
״להפריד חיטה מחציר – להפריד זהב מעופרת״)

تلقيط- (תלקיט), 2021, וידאו, 2:42 דקות
(לקט; קטיף, איסוף, הערמה. לאסוף חפץ מן הרצפה: להרים מהקרקע בלא מאמץ. איסוף וליקוט אבנים וחצץ.)

 

جفرة أبو زلف

إسرائيل

Remain

2021

 

לוגו של וואטסאפ