EN

The Untitled Album

תערוכתה של דורון עובד, The Untitled Album , צולמה במהלך שבע השנים האחרונות ומהווה הרהור פואטי על היומיומי. תחביר לא לינארי של רגעים לא מכריעים ונעדרי אירוע, הניזונים מאבות המזון של הצילום האמריקאי של המאה הקודמת, ומלגלגים בחן על יחסי תרבות-טבע, מתענגים על איכויות פיסוליות אקראיות והופכים את הפרוזה לפואטיקה
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר

אוצר
יאיר ברק

מציגה
דורון עובד

לוגו של וואטסאפ