EN

בין חלום למציאות, בין הקומי לטרגי | רצף הרצאות

1.12 בשעות 18:00 - 19:00

נסיעה מדומה לארץ רחוקה ומפגש בין העולם הגשמי והמרחב הפנטסטי המתעתע בנו לגבי מהי הממשות.
משתתפים: פאולו סימאו ( פורטוגל ) רוברט רוטוד (אוסטריה) ומרב מרודי (ישראל-ברלין)

צילום עליון: מרב מרודי

לוגו של וואטסאפ