EN

שיחה וחתימת ספרים עם הצלם אלק סות'

30.11 בשעות 18:00 - 19:00

שיחה בין אורח הכבוד של הפסטיבל, אלק סות' והאוצרת מיה ענר
בסופה יחתום על ספריו

ספריו של סות יוצעו למכירה בפסטיבל במסגרת שיתוף פעולה עם ׳תולעת ספרים׳

לוגו של וואטסאפ