EN

photo: Andrea Gjestvang

נשים מדברות צילום | רצף הרצאות של אמניות בינלאומיות

25.11.2018 בשעות 20:00 -

במהלך הערב יציגו חמש אמניות את עבודתן, תוך התייחסות לפרספקטיבה הנשית, וכיצד זו השפיעה, אם בכלל, על תהליך היצירה והתוצר הסופי שלהן. האמניות יתייחסו לעבודות המוצגות במסגרת הפסטיבל.
אמניות: ג׳רמילה שטוקובה, מיכאלה מילדורפובה, ליבה טיילור,אנדריאה ייסטבנג וסמירה ווהבי

לוגו של וואטסאפ