EN

Photo: Jaakko Kahilaniemi

צהריים בינלאומי | הרצאות ומסיבה

23.11 בשעות 13:00 -

רצף הרצאות של האמנים הבינלאומיים: היידו תאמאס (רומניה), אלניס סטקל (לטביה), איווטה וויבודה (לטביה) וליסה גרוסקופף (אוסטריה) ולאחריהן מסיבת צהריים בפסטיבל.

לוגו של וואטסאפ