EN

צילום: טרבייה מרווה, סטילס מתוך וידאו

קולנוע עם מבטא | פאנל יוצרות

2.12 בשעות 18:30 - 20:00

פסטיבל הצילום מארח את המחלקה לצילום – המרכז האקדמי ויצו חיפה

5 בוגרות של המחלקה לצילום במרכז האקדמי ויצו חיפה מציגות קטעים מיצירות הקולנוע שלהן ומשוחחות על האפשרות לקולנוע מינורי ואישי שראשיתו בצילום סטילס. השפה הקולנועית של העבודות שאינה נענית למוסכמות של הקולנוע המסחרי, מבקשת לבטא קולות הנוצרים בידי בני קהילות של מהגרים, פליטים, ועמים החיים בפזורה.
במהלכו האירוע יוקרנו קטעים מן היצירות. העבודות יוקרנו במלואן במהלך ימי הפסטיבל.

משתתפים: טרבייה מרווה, נידאא עסאליה, אלינה מיטלמן, רוז'נה רודשטיין ולינא מוסטפא.
מנחה: ערן חדד ברק, ראש המחלקה לצילום במרכז האקדמי ויצו חיפה.

לוגו של וואטסאפ