EN

צילום: רוברט פרנק

רוברט ואני | צלמות וצלמים מספרים כיצד השפיע רוברט פראנק על עבודתם

5.12 בשעות 19:30 - 20:30

רוברט פראנק, מחשובי הצלמים של המאות ה-20 וה-21, הלך לעולמו בגיל 94 בחודש ספטמבר 2019. כדי לציין את חשיבות מפעל חייו הצילומי, ביקשנו מצלמים וצלמות מקומיים לספר על השפעות פראנק על עבודתם החזותית ותפיסתם את המדיום הצילומי.

בין המשתתפים: נועה צדקה, אנה ים, יאיר ברק, דניאל צ׳צ׳יק

לוגו של וואטסאפ