EN

צילום: הילה ארליך

שיח גלריה בתערוכה PHOTO IS:VOICE – מיילדות תל השומר

28/11/22 בשעות 19:00 - 20:00

אובדן הריון ולידה של עובר מת הוא אירוע טראומטי, שהשלכותיו הנפשיות והפיזיות משפיעות על היולדת אך גם על מעגלים נרחבים של בני משפחה, קהילה וצוות רפואי.

מנחה: רבקה הלל לביאן
הכניסה חופשית

שיחי גלריה יתקיימו בחלל התערוכה

לוגו של וואטסאפ