EN

צילום: Hanna Putz & Sophie Thun

שיח גלריה בתערוכות צלמת את צלמת – דגל לבן, פעולה – me too#

2/12/22 בשעות 11:30 - 12:30

שיח הגלריה יתקיים באנגלית בחלל התערוכה וללא תשלום

לוגו של וואטסאפ