EN

צילום: עמנואל שן

שיח גלריה בתערוכות קהילת הצלמים של PHOTO IS:RAEL

3/12/22 בשעות 11:30 - 12:30

שיחי גלריה יתקיימו בחלל התערוכה ללא תשלום

לוגו של וואטסאפ