EN

צילום: יאן בריקצ'ינסקי

תמורות והשתנות – שלושה צלמים ממזרח אירופה

30.11 בשעות 11:00 - 12:00

שלוש נקודות מבט על תהליכים ותנועות של שינוי המתרחשים בימים אלה במזרח אירופה: טקסיות, פעולות גרילה יומיומיות ונוסטלגיה.
משתתפים: יאן בריקצ'ינסקי (פולין), מיכאל סולרסקי (פולין) ואלכסיי סמירנוב

צילום עליון: יאן בריקצ'ינסקי

לוגו של וואטסאפ