EN

PHOTO IS:VOICE – סיפורים מהשטח:
שיח עם מנחי הפעילות החברתית בקהילות השונות

24.11.21 בשעות 20:00 - 21:00

שיחה עם מנחי הפעילות החברתית במסגרת בית ספר אופק לילדים על הרצף האוטיסטי, בית הספר גיל לילדים על הספקטרום וסדנת שילוב גבעות לאנשים עם צרכים מיוחדים.

מנחה אמיר דורי, מנהל הפעילות החברתית.

 

האירוע יתקיים באולם ההרצאות, מרכז דניאל לחתירה.

 

האירוע פתוח למחזיקי Festival Pass לרכישת חבילת התוכן היומית או המלאה (VIP) לחצו כאן

לוגו של וואטסאפ