EN

אוהד צויגנברג

ביקור ומפגש אישי עם אוצרת תערוכת ״עדות מקומית״ ורדי כהנא

מתי? 4.1.2018 בשעות 19:00 - 21:00
והיכן? מוזיאון ארץ ישראל
כניסה לידידי פסטיבל הצילום

"עדות מקומית", התערוכה האזורית לצילומי עיתונות, מוצגת מידי שנה לצד התערוכה העולמית לצילומי עיתונות "WORLD PRESS PHOTO". התערוכה נערכה לראשונה בשנת 2003 ומושכת מדי שנה עשרות אלפי מבקרים. התערוכה נאצרת בקפידה מדי שנה על-ידי אוצר אורח ומשקפת רצף אירועים שנתי ותמונות נבחרות המנציחות רגעים בעלי ערך תרבותי, חברתי, תקשורתי ובעלי משמעות אנושית. התערוכה מציגה רטרוספקטיבה של אירועי השנה החולפת, המשתקפים מבעד לתחומים השונים.

צילום תחתון: דן בר דוב

מרצה : ורדי כהנא