EN

אנוש מצפה רמון

מנחה: סיון פרס
את המפגשים שלנו התחלנו מעט בהיסוס. למדנו להכיר אחד את השניה ולאט לאט נפתחנו.
כל אחת ואחד מאיתנו סיפר על עצמו בכל פעם יותר, ואנחנו התחלנו להרגיש בטוחים בין חברי הקבוצה.
עברו עלינו ימים טובים יותר ולפעמים טובים פחות, אבל ידענו לתעל את הרגשות לתוך הצילום. הנושאים שבחרנו היו מגוונים.
התמקדנו הרבה ביחסים שלנו עם אחרים, עם המשפחה, עם האנשים שאנחנו עובדים איתם, עם מטפלים ועוד.
לפעמים הנפש הפנימית שלנו סערה. לפעמים כולם הגיעו באנרגיות נמוכות. אבל השקענו והגענו.
המפגשים העצימו אותנו.
העיר מצפה רמון היתה נושא מרכזי ומשותף. הדברים שמפריעים לנו במרחב. היעלים שהופכים את הפחים ומלכלכים והורסים את הסביבה, ואנחנו, האנשים, הורסים אותם. הטבע הרחב שנהרס בגלל פיתוח מצפה רמון, המרחק של מצפה רמון משאר הארץ והמגבלות שהוא יוצר.
היה קשה להיפרד, אבל אנחנו יודעים שלפחות מצפה רמון הקטנה תצליח להפגיש בינינו שוב.

משתתפים:

אבי
אופיר
אורנה
חזאל
לואיז
מיטל
ציפי
שני

 

לוגו של וואטסאפ