EN

בי"ס קורצ'אק לחינוך מיוחד בפתח תקווה

מדובר בקבוצה של תלמידים עם פיגור בינוני, קשיי תפקוד בניהול אורח חיים עצמאי וליקויים משמעותיים במיומנויות תקשורת בינאישיות בסיסיות. המנחות לימדו את הקבוצה על צילום ועל יסודות השימוש במצלמה. הפעילות נמשכה שישה חודשים, שבסופם הוצגה התערוכה "מקום להיות" בפסטיבל הצילום הבינלאומי 2014.

מובילת המיזם יעל יפת, המלמדת בבית הספר, וכרמלה קיט מתנדבת PHOTO IS:VOICEמספרות:
"ההתרגשות הייתה רבה וההצלחה עוד יותר. התערוכה נדדה בישראל ובגרמניה, הורי התלמידים בבית הספר החלו לגלות מעורבות בפרויקט. תלמידים במעמד חברתי ירוד זכו להכרה ולשדרוג מעמדם. הורים גילו כישרונות חבויים אצל ילדיהם, חלק ממשתתפי הפרויקט החלו לתקשר עם סביבתם באמצעות מכשיר האייפד או המצלמה והשפה הצילומית והגאווה האישית והבית ספרית נסקה. בית הספר ממשיך בפרויקט באופן עצמאי ואף הרחיב אותו והציג תערוכה נוספת בפסטיבל הבינלאומי 2015".

לוגו של וואטסאפ