EN

בית ספר גיל – אחווה 1

נקודת מבט

מוסד חינוכי ל-80 מתבגרים עם אוטיזם בגילאי 12-21. התלמידים מגיעים מ-20 רשויות באזור המרכז, כשליש מהתלמידים מתגוררים בהוסטלים.
בעין המצלמה, נקודת מבטם של קבוצת נערות ונערים בני 15-17 על הספקטרום האוטיזם. שפת הצילום פתחה בפני הקבוצה מבט מיוחד על הסובב אותנו, פיתחה רגישות לדברים הפשוטים ואפשרה מבט פנימה שאותו תרגמנו יחד לתמונה.
מדי שבוע נפגשנו. הכרנו אחד את השני, שוחחנו, שוטטנו , התלבטנו יחד ואז צילמנו.
מרגש היה לראות כיצד המבט משתנה מידי שבוע. כיצד הוא מוסט לפינה אותה האירו התלמידים עם המצלמה.

מנחה:
פוני בז'זינסקי

מלווה:
מור הולדהיים

שמות האמנים:
ריאנה אדלהייד
מתן אלקלעי
טל גידור
אברי גלעד
טהאר ג'רבוע
איתמר מעין
אלכסנדרה סררבוטקין
אמיר קחרמונוב
מקס ריבלין
מעין רותם
חנאל שץ

לוגו של וואטסאפ