EN

בית עמיחי

עמותת "עמיחי" נוסדה בשנת 1994 בהוד השרון, ביוזמת הורים לילדים עם מוגבלות שכלית- התפתחותית. בבית העמותה מתגוררות צעירות בעלות מוגבלות שכלית-התפתחותית ברמת תפקוד בינונית ומעלה. במסגרת הפרויקט צוידו החניכות במצלמות או בטאבלטים. בחלק מן המפגשים צילמו החניכות באופן חופשי ובחלקם ניתנה הכוונה לנושא מסוים כמו אור, צבע, זוויות צילום ומרחק. יחד למדנו איך להתגבר על קשיים, ליהנות מדברים פעוטים כגדולים, לעמוד על שלנו וליצור קשרים, גם כאשר התקשורת המילולית מועטה.

לוגו של וואטסאפ