EN

דיגיתל פלוס (תל אביב)

דיוקן

שמות המנחות:
עפרה מורן קורניק
דבורה חייצוק-שני

שמות המשתתפים:
פי שקל
רותי שקל
יונה אוסטר
יעל פקט
יעקב אוסטר
אטל טור
יוסי סובה
דוד שימלביץ
אידה שימלביץ
מירי קרן
נעמי טנא כספי
אשר שמואלביץ
שושי קסטנבוים
צילה דיאמנט
ארנה תמיר

התגבשנו בהמשך למפגשים שהתקיימו בימי הקורונה כחלק מפרוייקט 'חיבור מצולם' לגיל השלישי. הכרנו כבר את שפת הצילום, וכיצד להביע רעיון בצורה חזותית. מתודת PHOTO IS:VOICE מתמקדת בקול האישי והקבוצתי, במטרה להוביל לשינוי. אם כך, חשבנו, בכל גיל חשוב להתבונן פנימה ולבחון מחדש מי אני, מה השגתי, מה עוד אני יכול להשיג.
עסקנו בנושא הדיוקן: התבוננו בדיוקנאות שונים מתולדות האמנות הפלסטית והצילום. בחנו את היצירות, דנו, למדנו וניתחנו אותן, הכרנו אמנים רבים שעסקו בנושא.
בחרנו להציג דיוקן אישי שנוצר לאחר תהליך חקירה עצמאי של כל משתתף וחיפוש אחר מקורות השראה.
הדיוקן העצמי הינו לרוב מאוד אישי, ומגיע לדרגת חשיפה גבוהה של הרבדים העמוקים והאישיים ביותר של הנפש.

לוגו של וואטסאפ