EN

דיגיתל (תל אביב)

מה היא תל אביב בשבילי?

שמות המנחות:
טלי סטרומזה
רותי פז

שמות המשתתפים:
אסתי קיסלוב לסמן
אורי קיסלוב
גילה שוילי
דניאלה בן נון
כוכבה (סטלה) זלצמן אלקבץ
לאה גרוס
לילי הילה לוזיה
מרגלית ברגמן רענן
עופר גלינקא
שושנה קרויטורו
שרה מוטולה

השם תל אביב מורכב משתי מילים: "תל", המתייחס לחורבה עתיקה, ו"אביב", המסמל פריחה והתחדשות. השם הינו תרגום לשם הספר "אלטנוילנד" שנכתב ע"י הרצל, ומשמעותו "ארץ ובה ישן וחדש".
כך, גם בתמונות המוצגות על ידי חברי הקבוצה התל-אביבית, מופיע הישן מול החדש, ונדמה כי החדש מועצם ומודגש. תיעוד תל אביב על החדש שבה הינו בלתי נמנע ומשקף את ההתפתחות המואצת שחלה בה בשנים האחרונות. קו הרקיע, המשתנה בשל אותם מגדלי מגורים ומשרדים שנבנו לאחרונה, תפס מקום משמעותי בתמונות.
אנו משתתפי הסדנא אוהבים את העיר על כל פינותיה, מביטים בהשתאות על הבנייה המתחדשת המחליפה ישן בחדש, מתבוננים במנופים, בבניינים ובמגדלים הגבוהים, בחופי הים, בבתי הקפה. לאור כל זאת, בחרנו בנושא "מה היא תל אביב בשבילי"? כנושא המבטא את תחושותינו בתל אביב.

לוגו של וואטסאפ