EN

המרכז החינוכי גהה

 

"יחסים משתנים"

המרכז החינוכי גהה הינו בית ספר רשמי הנמצא בפיקוח משרד החינוך מחוז ת"א ופועל במסגרת חטיבת הילדים והנוער של המרכז לבריאות הנפש גהה.
אוכלוסיית התלמידים המאושפזים מטופלת בשלוש מחלקות במקביל גילאי 12-18 וגילאי 3-7.
במרכז החינוכי מתקיים מודל הפועל על פי חוק חינוך לילדים מאושפזים, תשס"א. לכל תלמיד נבנית תכנית חינוכית טיפולית אישית המותאמת ליכולותיו וצרכיו לפי אמות המידה של משרד החינוך במטרה לקדמו ולהכשירו לשילוב בקהילה באופן מיטבי. קבוצות הצילום הינן חלק מהתוכנית החינוכית המטפחת חזקות וכלים להבעה וביטוי אישי באמצעים אמנותיים.
מפגשי קבוצת הצילום נערכים פעם בשבוע בקבוצה של כשבעה בני נוער מאושפזים. הצילומים מתקיימים בחצר בית החולים המוקף חומה ותנאי השטח מוגבלים ולכאורה אינם משתנים. העושר שמאפיין את הדימויים הוא תוצאה של מבט אישי שונה ומיוחד של כל אחד מהמשתתפים.

המנחות: דבי מורג, מירי נגלר ,חן איינהורן, ריטה מרגלית שילה מתנדבות עמותת PHOTO IS:RAEL מאפשרות בהנחייתן ובנוכחותן ללמוד את רזי הצילום ולהתנסות בחוויית הצילום כתהליך ביטוי מאפשר ומעצים.

נועה עופר
מנהלת המרכז החינוכי גהה

לוגו של וואטסאפ